دفتر مرکزی: تهران، خيابان ولي عصر (عج)،‌ مقابل پارك ملت، خيابان ارمغان غربي،‌ پلاك 72

تلفن: 25973225

فکس: 22657183


كارخانه: كيلو متر 17جاده قديم كرج - ايستگاه داروگر

تلفن: 4-44922581

فکس: 44922772


شكايات و پيشنهادات: 2374208